Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod:               Světdoplňků.cz

Společnost:                           Markéta Benešová

Se sídlem:                            Hraniční 8/3, 779 00 Olomouc

IČ/DIČ:                                87558017

E-mailová adresa:                  info@svetdoplnku.cz

Telefonní číslo:                     +420 608383414

 

Oznamuji, že tímto odstupujiod smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

  • Datum objednání:                                                            /datum obdržení:
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne(zde doplňte datum)

 

                                      (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.